Agger Tange

Sidst i september 2019 fik vi lige en sensommerdag med "Septembers himmel er så blå".
Agger tange er kendt for sine mange fugle, det var der også denne dag, men alligevel, efterårstrækket var ikke helt
begyndt endnu. Men der var store flokke af svaner og gæs. 

Lodbjerg kirke

Danmarks mindste kirke - eller er det den næst mindste - Lodbjerg kirke .

Vestervig kirke

Krik by med Vestervig kirke i baggrunden - fra den mindste til den største.