Efterår på Bornholm

I forsommeren 2013 bestilte vi en hytte på Bornholm i 14 dage i sidste halvdel af september måned. En af de bedste tider at besøge Bornholm på er i eftersommeren, da temperaturen typisk er højere derover end i det øvrige Danmark. Det skyldtes at temperaturen i Østersøen stadig har noget af sommervarmen i sig. Hvor imod foråret er meget koldt, og det er netop samme grund, at havtemperaturen er lav efter vinteren.
En anden grund er, at der ikke er helt så mange turister på dette tidspunkt, som midt på sommeren.
Hytten lå på en campingplads ved Gudhjem med direkte udsigt over Østersøen og med Ertholmene eller Christiansø - som de også kaldes - i horisonten.

En tur til Ertholmene

Vejret var meget blandet, men dog mest godt vejr og forholdsvis vindstille. Da vi ikke kunne være helt sikker på at vejret holdt, besluttede vi den første dag at tage båden til Ertholmene. Det er en sejltur på 55 minutter, men med en båd, der har ry for at være meget følsom for vind og bølger.
Det var overskyet da vi sejlede fra Gudhjem, men da båden lagde til på Christiansø brød solen igennem og vejret holdt resten af dagen. Så vi havde en fantastisk tur på øerne.

.

Ertholmene ligger ca. 20 km nordøst for Bornholm. Kun 2 af øerne er beboede, nemlig Christiansø og Frederiksø. Derudover består øgruppen af ubeboede småøer og klippeskær, der er tilholdssted for mange forskellige fugle og sæler.
Det samlede areal for Christiansø og Frederiksø er 26 ha.
Den ubeboede Græsholmen er på 9 ha., hele øen er fuglereservat og der er ikke adgang for offentligheden.
På Græsholmen yngler mange sølvmåger og lomvier, og der er en alkekoloni på 7-800 par, der iøvrigt er alkens eneste yngleplads i Danmark.
På billedet herunder, er det Græsholmen længst ude og derefter Frederiksø med Lille Tårn og i forgrunden er det Christiansø.

.

På Christiansø og Frederiksø er der pr. 1. januar 2013 92 fastboende.
Ertholmene hører direkte under Forsvarsministeriet og er ikke en del af en kommune, så derfor betaler indbyggerne ikke kommuneskat.
Som de eneste i Danmark er beboerne også blevet fritaget for at betale sundhedsbidrag, da man ellers frygtede en beboerflugt fra øerne.
Ministeriet udpeger en øverst ansvarlig - en administrator - der varetager de offentlige myndigheders funktioner og daglige drift af øerne, såsom økonomichef, socialchef, personalechef, politimyndighed, giftefoged og m.m .

.

Kong Christian V besluttede i 1684 at anlægge et fæstningsanlæg på Ertholmene. Fæstningen kom til at hedde Christiansø. De to beboede øer skiftede navn fra henholdsvis Kirkeholmen og Bodholmen til Christiansø - efter Christian V - og Frederiksø - efter Frederik IV.
Fæstningsanlægget bestod af to tårne på hver af øerne og bastioner og ringmure. Fæstningen blev nedlagt i 1855.
Herefter blev øerne primært et fiskerisamfund og indbyggertallet faldt til det nuværende omkring ca.100. De mange bygninger, der er fredet, bliver nu udlejet til beboelse til civile.
Men fiskeriet i Østersøen er gået meget tilbage, så nu er der kun meget få der lever af fiskeri. De fleste af beboerne er ansat i administrationen, som håndværkere eller i servicefagene (hjemmehjælpere, m.v.)
Øernes 2 virksomheder beskæftiger også nogle, "Christiansø Købmandshandel og Gæstgiveri" og "Ruths Sild".

.

Kirken på Ertholmene er indrettet i den tidligere våbensmedie fra 1813. Bygningen blev gennemgribende restaureret i 2008, hvorefter kirken blev flyttet fra Store Tårn.
Der er ikke ansat en præst på Ertholmene, men 2 gange om måneden kommer en præst og organist fra Bornholm, så der kan afholdes gudstjeneste.

.

Store Tårn er fæstningens ældste bygning, det er opført i 1684. I 1805 opførtes fyrtårnet inde i Store Tårn.
Hvide hus er bolig for den øverst ansvarlige for øerne, samt administration.  

.

Ertholmene har egen skole fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Derefter skal børnene fortsætte deres skolegang udenfor øen.
I skoleåret 2013/14 er der 12 elever og 3 lærer.
Bygningen er opført som officersbolig i 1831, men ved fæstningens nedlæggelse i 1856 blev bygningen lavet om til skole og præstebolig. Fra 1962 er det skolelederen der bor i lejligheden.
Du kan læse meget mere om Christiansø skole her

Ertholmene har eget kraftvarmeværk, vandværk, kirkegård, motionscenter, læge, samt tandlægeklinik.

.

Frederiksø set fra fyrtårnet på Christiansø, i baggrunden Græsholmen og længst ude skæret Tat.
 

.

I begyndelsen af 1700-tallet var Hammershus ikke egnet til fængsel for statsfanger mere, så der var behov for et nyt sted og det blev Frederiksø, hvor flugt næsten var umuligt.
Bygningen Ballonen blev fængsel for livstidsfanger, de blev kaldt slaver eller jernfanger, deres arbejde bestod i at sprænge granit til fæstningens mure.
Den sidste jernfange døde i 1782 efter 40 år som slave.
En af de mere kendte fanger på Frederiksø var anarkisten og teologen Jacob Jacobsen Dampe, der i 1821 blev overført til fængslet på Ertholmene. Dampe havde fået dødsstraf, men den blev ændret til livsvarigt fængsel af Frederik VI.
Dampes celle på billedet til højre
Du kan læse mere om Ertholmene her.

.

.

På vores vej videre rundt i Gudhjem kommer vi forbi havnen. Det har blæst op i dag, så for at få lidt ro i havnebassinet har man lukket porten til det ydre bassin. En funktion mange af de mindre havne har på Bornholm.
Indsejlingen til havnen er forholdsvis smal, så båden til Christiansø er gået til Tejn i stedet for, da havnen der, er bedre at anløbe i dårligt vejr.

.

Gudhjem er en hyggelig lille by med velholdte gamle huse og stejle gader. Det er ikke let at være cyklist i byen, det er hårdt at køre op gennem byen og det er forbudt at køre ned. Oprindelig var der kun den samme gade ned til havnen, men for en del år siden blev der lavet en "Serpentiner" vej i byens nordlige del

Melstedgård

.

Melstedgårds historie går helt tilbage til 1600-tallet.
I 1982 overtog Bornholms Amt gården og den drives af nu Bornholms Museum.
Der er aktiviteter og livets gang på gården med levende dyr og gamle maskiner og redskaber.

Østerlars kirke

Østerlars kirke er den største af Bornholms 4 rundkirker.
Formentlig indrettet som forsvarskirke i 1150.

.

Vi fortsætter vores videre færd på Bornholm. Mange turister cykler rundt på øen, men som det fremgår af dette billede, kan det godt blive lidt anstrengende, der er nogle barske bakker ind i mellem.
Bemærk de smukke rød/hvide vejsten i granit, en afmærkning der er brugt gennem mange år.

Fra Gudhjem til Sveneke, Nexø og Åkirkeby

Rankløve skår

Men turen gå mod Svaneke, og det første vi møder er Rankløve skåret. En klippespalte tæt på kysten, et sted unge mennesker morer sig med at springe over!
De 20 meter høje klippevægge virker dramatiske i den vilde skærgård.

Hellig kvinde og hendes børn

Vi fortsætter videre af kystvejen mod Svaneke, og snart har vi ved "Hellig Kvinde" på vejens venstre side. I tidligere tider hilste man ærbødigt på Hellig kvinde og hendes børn.
Et sagn fortæller, at den høje sten var en hellig kvinde og de små sten hendes børn. For at undgå en truende fare blev de alle på kvindens bøn forvandlet til sten.
Bag ved den høje bautasten ses en skibssætning, der stammer fra yndre jernalder, ca. 1.500 år gammel.

Bølshavn

Bølshavn er en af de mange små idylliske havne langs Bornholms kyster, opstået omkring en naturhavn og så efterhånden udbygget med moler og kaj.
Oprindelig var der flere erhvervsfiskere, der sejlede ud fra havnen, men i dag er det kun fritidsfiskere.

Svaneke

Borgmesterens malkeskammel

Inden vi kører ind i Svaneke kommer vi forbi byens tidligere vandtårn, tegnet af arkitekt Jørn Utzon, opført i 1952.
I folkemuinde blev det hurtigt til "Borgmesterens malkeskammel".

Oluf Høst's barndomshjem

I byens nordvestlige del er Oluf Høst født. Det er forholdsvis nemt at finde, idet gaden er opkaldt efter byens berømte søn.
På huset er der også et skilt, der fortæller, at det var her, at Oluf Høst kom til verden.
Huset er privat ejet, så der er ikke adgang til hus eller have.

.

.

.

Byen Svaneke er bygget på et meget kuperet terræn, det meste af undergrunden er granit, så der er ikke blevet lavet meget planeringsarbejde oprindelig. Det fremgår også af husenes høje sokler og høje trapper.
Svaneke havn er også blevet indtaget af fritidssejlere og -fiskere. 
Svaneke blev i 2013 kåret til Danmarks smukkeste købstad. 
Svaneke er én af Bornholms smukkeste og bedst bevarede gamle byer på den nordøstlige del af øen, og værner om det oprindelige miljø. Også i 1975 fik Svaneke hæder, da byen fik tildelt den Europæiske Guldmedalje for by-bevaring, hvilket har styrket borgernes fælles indsats for at sikre, at Svaneke restaureres med omhu. Svaneke har i alt 1.044 indbyggere (2017).

Årsdale Mølle

.

Årsdale mølle er en af Bornholms bedst bevarede Hollandske møller. Alle møllens funktionerer intakte, så der er mulighed for at male mel eller grutning til dyrene.
Møllen er opført i 1877 og har været i brug indtil 2003.
Møllen havde oprindelig kludesejl på vingerne, men i 1920 fik møllen selvkrøjer og selvsvikker.  

Å kirke

I Åkirkeby ligger Bornholms hoved-kirke eller det var det oprindelig. Det var her gejstligheden havde sit årlige landsmøde indtil 1700-tallet. Det var herfra de lokale præster fik meddelelser fra myndighederne, de skulle informere den lokale menighed om.
Det var også her middelalderens veje krydsedes og landstinget samledes.
Efterhånden voksede der en lille landsby op omkring kirken, det var først da jernbanen kom til byen i 1900, at der kom mere liv i handelen og der voksede en by op.
Kirkens brede og rumlige tårn var til opbevaring af kirketiende, indtil det blev overtaget af magasinbygningen på Hammers Hus.
Kirken var i middelalderen viet til Johannes Døberen og der hed derfor Skt. Hans kirke. Måske også en påmindelse om, at det var lørdagen før Skt. Hans, at landstinget mødtes her.
Døbefonten er fra begyndelsen af 1200-tallet, det er den gotlandske stenhugger Sigraf, der har lavet den i gotlandsk sandsten. På siderne scener fra Jesu liv.

Fra Gudhjem til Tejn, Alling-Sandvig, Hammeren og Rønne.

Helligdomsklipperne

Helligdomsklipperne er noget af det mest dramatiske på hele kysten.  
Efter en travetur på kyststien, vender vi tilbage til bilen og fortsætter videre til Tejn..... 

Tejn havn

Tejn har en af Bornholms største fiskerihavne.

En smal gade i Tejn

Tejn by har trods mange turister bevaret sit særpræg, med gamle huse og smalle gader.

.

Mellem Sandvig og Allinge ligger Madsebakke. Et område, hvor klippen kommer til syne. Området har været et kultsted for omkring 2.500 år siden. Det er Danmarks største helleristningsfelt.
Men bemærk også den kraftige skurestribe fra isen i billedet ovenover. Du kan læse mere om stedet her. 

.

Vi fortsætter til Sandvig, hvor vi går en lille tur i byen, den er meget velbevaret med de gamle bindingsværkhuse.
Efter en lille rundtur i byen kører vi ud mod Hammerodde fyr og parkerer, vi skal gå Hammerknuden rundt.
Hammerodde fyr - til højre - der ligesom de fleste andre fyr i Danmark er blevet automatiseret. Kanonen i forgrunden står ved det gamle voldsted, Bornholm har været befæstet næsten hele vejen rundt.

Hammeren

Salomons kapel

Og snart kommer vi forbi Salomons kapel, der blev bygget i forbindelse med sildeeventyret i begyndelsen af 1300-tallet.
Vi fortsætter videre rundt i en helt unik natur. På toppen af Hammerknuden ligger Hammer fyr.

Hammer fyr

Hammer fyr blev nedlagt i 1990, men som noget helt særligt har den nuværende ejer - Naturstyrelsen - fået tilladelse til fra 2011 at tænde fyret igen.
Du kan læse mere om fyret her.

.

Der er offentlig adgang til fyret, så det benytter vi os af. Der er fantastisk udsigt fra platformenen oppe i toppen af fyret. Her er det Sandvig der gennem sig bag skoven.

Rønne

Svenske byen

Så er vi desværre nået til sidste dag på Bornholm, vi skal med færgen til Ystad. Men inden skal vi lige se Rønne, Bornholms største by.
På vej ind i byen kører vi lige forbi svenske byen, det er en bydel, der blev opført af huse - som navnet siger - fra Sverige. Rønne blev temmelig beskadiget under bombardementet i maj 1945, da den tyske kommandant ikke ville overgive sig til Russerne.
Den svenske befolkning var dybt berørt over den skæbne, der var overgået en nær nabo. Derfor tilbød den svenske regering at sende 300 huse til Rønne og Nexø, en gave man var meget taknemlig for. Husene er velbevarede og stadig atraktive.

Rønnegården og Hovedvagten

Vi fortsætter videre ind i byen og snart kommer vi forbi Hovedvagten og Rønnegården.
Hovedvagten - det røde hus til højre - blev opført som vagt og arresthus i 1743-44 af materialer fra Hammershus.
Bygningen var endnu et tilløb til at befæste Rønne by, men også denne gang gik arbejdet i stå og kom ikke i gang igen.
Den store rødstens bygning i midten af billedet blev ombygget af købmand Peder Hansen Rønne i 1813 til stort set den nuværende skikkelse. Fra det lille udsigtstårn på taget af bygningen kunne købmanden holde øje med sine skibe, når de ankom til havnen i Rønne med varer fra Vestindien og Østen.

Rønne's gamle bydel

Vi fortsætter videre ned i den gamle bydel, hvor der stadig er mange gamle og velbevarede huse, det til trods for russernes bombardement i 1945.
Her kommer vi også forbi Rønnes mindste hus - det lyserøde, midterste billede - på bare 25 m2.
Billedet til højre: I Storegade ligger der en sten midt i gaden med årstallet 1658. Det er til minde om, at det var her den svenske kommandant Johan Printzensköld blev dræbt den 8. december 1658.
Efter "Freden i Roskilde" den 26. februar 1658, hvor Danmark måtte afgive Skånelandene og Bornholm til Sverige, bliver Prinzensköld indsat som kommandant på Bornholm.
Men det var bornholmerne ikke tilfredse med, så et oprør mod svenskerne havde længe været under opsejling, så da Prinzensköld rider alene til Rønne bliver han dræbt, da han flygter fra borgmesterens hus i Storegade i Rønne.  

.

Hvis man fortsætter til den anden ende af Storegade og drejer til højre ad Laksegade, kommer man til Ericksens gård. Det er et gammelt Rønne hus, der har bevaret et typisk, borgerligt interiør fra slutningen af 1800-tallet.
Ejendommen er opført i 1806.
Det var her Drachmann og Kr. Zartmann havde deres gang og Drachmann blev vildt forelsket i huset unge kønne datter, Vilhelmine Erichsen.
Du kan læse mere om huset og beboernes historie her.

.

Hjorts keramik fabrik blev grundlagt i 1859 i forældrenes hus, men allerede i 1862 flyttede fabrikken til den nuværende adresse.
Bornholms Museum driver i dag fabrikken, men det oprindelige stentøj er desværre udgået af produktionen.
Værkstederne er åbne for publikum.  Det ligner en valnød på billedet til højre, men den er lidt hård, det er et af fabrikkens nye produkter.
Du kan læse mere om Hjorts Stentøjs spændende historie her

.

Så er det efterhånden blevet tid til at køre ombord på færgen og tage afsked med Bornholm for denne gang.
Men det er forhåbentlig ikke sidste gang vi ser indsejlingen til Rønne. En tur der kan anbefales, ikke mindst i september, hvor klimaet tit er bedre end i det øvrige Danmark. Foråret er absolut den koldeste periode på grund af Østersøen endnu ikke er opvarmet og derfor påvirker øens klima.