Forside Tilbage til
Postkort
Snapshots Fotogalleri Multimedie
program
Om os


Götakanalen
3. del

Til 1. del Til 2. del
Götakanalen fortsætter på østsiden af Vätteren, men vi tager en afstikker til den smukke og spændende by Vadstena. 
Vadstena slot ligger helt ud til Vätteren, det blev påbe- gyndt i 1545 af Gustav Vasa, blandt andet på grund af de mange danske angreb på Sverige.
Slottet var endelig færdigbygget i 1620, men er senere ombygget flere gange. Da det ikke blev brugt til bolig for kongen mere, begyndte det at forfalde og i 1800-tallet blev det brugt til bl.a. lagerbygning.
I dag er slottet restaureret og et besøg værd.  
Voldgraven er forbundet med Vätteren, så man kan sejle helt ind til slottet.
Vadstena er også kendt som pilgrimsby. Birgitta, der er af gammel svensk kongeslægt, besluttede efter forskellige hændelser i hendes liv, at oprette en klosterorden for munke og nonner i Vadstena. I 1349 rejste hun på pilgrimsfærd til Rom for at få pavens godkendelse af hendes klosterorden for munke og nonner.
I 1370 blev Birgittardenen grundlagt og i 1384 indviedes Vadstena kloster, der i de følgende århundrede blev et åndeligt centrum. Den lange bygning  forrest, var det tidligere munkekloster, der nu er indrettet til højskole.
Kirken blev bygget efter Birgittas anvisninger, og den blev indviet i 1430.  Birgitta døde 23 juli 1373 i Rom. Hendes datter Katarina bragte Birgittas jordiske rester tilbage til Vadstena.
I kirken står et relikvieskrin indeholdende både Birgitta og hendes datter Katarina.
Den 1. oktober 1999 blev Birgitta af Vadstena af Paven gjort til skytshelgen for Europa.

Klosteret blev som de fleste katolske klostre nedlagt efter reformationen og bygningerne blev anvendt til mange forskellige formål. Det gamle munkekloster er nu højskole og Kongsgården der blev bygget om til nonnekloster er hotel og restauration. 

I midten af 1900-tallet blev der etableret et nyt kloster for Birgitta-søstrene.  Det ligger ikke langt fra det gamle kloster. I det nye kloster er der indrettet hotel. Billedet til venstre.
Du kan søge yderligere oplysninger om hotellet og søstrene her:  www.birgittaskloster.se

Vi vender tilbage til Götakanalen igen, og det vil sige til Motala, hvorfra kanalen fortsætter til Mem ved Østersøen
På havnen i Motala ligger Göta kanalselskabets kontor eller som der står på den gule bygning Göta Kanalbolag.

Når man følger kanalen videre mod øst kommer man gennem en lille skov, hvor vi finder Baltzar von Platens grav. Den ligger meget naturligt ved Götakanalens bred. Götakanalen er von Platens værk, han havde arbejdet med ideen i nogen tid, men i 1798 blev han indvalgt i Trollhätta kanals bestyrelse. Derved fik han kontakt med datidens bedste kanalingeniører og den 11. april 1810 blev det første spadestik taget til Göta kanalen.  Den 26. september 1832 indviedes Götakanalen med stor festivitas, men den dag nåede von Platen ikke at opleve, idet han afgik ved døden 1829.
Den gravede kanal er 87 kilometer.
Du kan læse meget mere om kanalens spændende historie her: www.gotakanal.se 

I den østlige del af Motala ligger Motala Verkstad, der blev etableret i 1822 af Baltzar von Platen, da der ikke var nogen større smedjer der kunne levere materiale til kanalbyggeriet.
Motala Verkstad har også bygget kanalbåde, nogle be- sejler kanalen endnu, bl.a. Juno og Vilhelm Tham. 
Du kan læse mere om disse smukkes bådes historie på dette link: www.gotacanal.se/SE/rederiet
Lige overfor Motala Verkstad ligger et lille kanalmuseum, indrettet i 2 barakker. Billetterne købes i cafeen ved siden af. Museet er absolut at besøg værd. 
Billedet øverst viser nogle af de redskaber der blev brugt ved bygningen af kanalen.
Billedet øverst til venstre er også fra museet, her er det John Ericsson ved tegnebordet, hvor han sammen med sin broder Nils Ericsson kom i lære hos kanalselskabet og på Motala Verkstad.
Nils gjorde karriere hjemme i Sverige og blev i 1854 adlet. Og i den forbindelse fjernede han det ene s fra sit navn. Det vakte stor harme hos broderen John.
Som 23 årig rejste John først til England og siden til USA. Han opfandt bl.a. den moderne skibsskrue. Han døde i USA i 1889. Hans kiste blev bragt hjem til Sverige på den Amerikanske krydser Baltimore og han blev bisat på sin hjemegns kirkegård i Pilipstad i dette mausolerum. Billedet til venstre.
I den østlige del af Motala ligger søen Boren, men den ligger noget lavere end både Vätteren og Motala. Borenshult sluser består af 5 slusekamre med en højdeforskel på 15,3 meter. Efter vi passerede det højeste punkt , søen Viken, går det nu nedad til Østersøen.
01
På den østlige side af søen Boren ligger den lille by Borensberg. Her er der en enkelt sluse, men den er ikke hydraulisk betjent.  Sluserne i Taatorp og Borensberg er de eneste 2 på hele Götakanalen der er manuelle, så her får både slusevagten og sejlerne lidt motion. Ved siden af slusen ligger det idylliske Göta Hotel - den røde bygning på billedet til højre.
Ved Nordby går vejen under kanalen, en kæmpe beton- rende er lagt hen over vejen, så trafikken på både kana- len og vejen kan forløbe uden afbrydelser. 
I byen Ljungsbro er der en lignende akvadukt. 
Snart kommer vi til Berg, hvor kanalens største og nok mest kendte slusetrappe ligger. Det er Carl Johans sluser, der består af 7 slusekamre med en højde forskel på 18 meter. 
Ikke langt fra sluserne ligger ruinerne efter Vreta kloster, der var Sveriges ældste. Det blev bygget i 1110 som benediktiner kloster for nonner, men konverterede til cistersienserordenen år 1162. Klosterkirken er sognekirke.
Sluserne i Berg ligger ud til søen Roxen, i byen Nords- holm på søens østside er der et enkelt slusekammer. Det er lidt usædvanligt, idet en dobbeltsporet banestrækning passerer hen over kanalen mellem slusen og søen. Så her bestemmer togtiderne hvornår slusen kan åbne for bådene.
Nu går kanalen igen gennem idylligske landskaber. Slusevagten ved Duvkullens sluse nyder det gode vejr. 
Hun er en af de mange unge, der hvert år slapper af fra studierne i Stockholm ved at være slusevagt i de travle sommermåneder.
Den gamle træksti langs kanalen er en populær cykel- rute. Man kan vælge at køre den helt på egen hånd eller købe en færdig tur.
Snart dukker Söderköping op, kanalhavnen ligger ovenfor slusen, næsten midt i byen. Her er det den danske båd Blue Moon, der gør klar til afgang. (Billedet til venstre)
Billedet til højre er rigtig nok kaniner, de har lige krydset kanalen for at komme ind til den lille by Söderköping. Dette muntre kunstværk er skabt af kunstneren Eva Fornåås og det hedder "Rabbit crossing". Skulpturen består af et til- svarende på den modsatte side af kanalen, hvor kaninerne hopper i vandet. 
Söderköping er en gammel by, den blev anlagt i 1200-tallet,  hansestædernes vellastede både sejlede tidligere på Storåen helt ind til rådhuset , men på grund af landhævningen er den kun sejlbar for småbåde.
Der findes flere middelalderlige huse i byen. En by hvor man godt kan bruge et par dage eller mere på.
Er man sejlende kan man lægge ind i den hyggelige kanalhavn, vi valgte byens lille campingplads. Den ligger i ud- kanten af byen, men på grund af byens størrelse i gå afstand til det meste. 
Den flotte gamle vindmølle på toppen af bakken ligger lige ved siden af campingpladsen, bemærk i nederste ven- stre hjørne af billedet løber er en ræv, den kom hver aften ved 23-tiden.  
Du kan læse mere om Korskullens camping ved at klikke her.  
St. Laurentii kirke er den ene af byens tilbagevæ- rende 2 kirker.
Den nuværende er opført i 1494 efter en brand.
Det lidt specielle for os som danskere er, at fre- gatten Jylland hænger som kirkeskib i kirken.
 
Det er skænket kirken, som en tak for byens gæstfrihed under 2.verdenskrig af drengekorets leder Mogens Wøldike og kaptajn Sørensen. 
   
Fra Söderköping er der ikke langt til den sidste sluse inden Østersøen. Slusevagten i Mem nyder det gode vejr (billedet til venstre).
På billedet til højre anløber en Schweizisk båd Mem. 
  Lidt ude i skærgården lige slotsruinen Stegeborg, den var under middelalderen en af Sveriges vigtigste fæst- ninger og kongeligt slot indtil 1600-tallet.
 
Her slutter turen langs Götakanalen, vi har kørt den i bil på ca. 4 uger, men den kan selvfølgelig deles op i mindre stykker, afhængig af tid og transportform.
Selvom vi har kørt den i bil, er det nødvendigt at gå eller cykle større strækninger, hvis man vil se hele kanalen. 
Hvis man vælger at cykle turen, skal man være opmærksom på at trækstierne kun følger den gravede del af kana- len, udenom søerne skal man ud på ikke altid lige brede og cykelvenlige veje.
Der er lagt nogle links ind flere steder, men et godt udgangspunkt er dette: www.gotakanal.se 
Til top 
Til 2. del 
Senest opdateret den 16. januar 2014  © nbm.dk 2003 - 2014