Forside  Tilbage til
Postkort
Snapshots  Fotogalleri 


Efterår på Bornholm
1 .del

Til 2. del Til 3. del Til 4. del Til 5. del
I forsommeren 2013 bestilte vi en hytte på Bornholm i 14 dage i sidste halvdel af september måned. En af de bedste tider at besøge Bornholm på er i eftersommeren, da temperaturen typisk er højere derover end i det øvrige Danmark. Det skyldtes at temperaturen i Østersøen stadig har noget af sommervarmen i sig. Hvor imod foråret er meget koldt, og det er netop samme grund, at havtemperaturen er lav efter vinteren.
En anden grund er, at der ikke er helt så mange turister på dette tidspunkt, som midt på sommeren.
Hytten lå på en campingplads ved Gudhjem med direkte udsigt over Østersøen og med Ertholmene eller Christiansø - som de også kaldes - i horisonten.
Vejret var meget blandet, men dog mest godt vejr og forholdsvis vindstille. Da vi ikke kunne være helt sikker på at vejret holdt, besluttede vi den første dag at tage båden til Ertholmene. Det er en sejltur på 55 minutter, men med en båd, der har ry for at være meget følsom for vind og bølger.
Det var overskyet da vi sejlede fra Gudhjem, men da båden lagde til på Christiansø brød solen igennem og vejret holdt resten af dagen. Så vi havde en fantastisk tur på øerne.
Ertholmene ligger ca. 20 km nordøst for Bornholm. Kun 2 af øerne er beboede, nemlig Christiansø og Frederiksø. Derudover består øgruppen af ubeboede småøer og klippeskær, der er tilholdssted for mange forskellige fugle og sæler.
Det samlede areal for Christiansø og Frederiksø er 26 ha. 
Den ubeboede Græsholmen er på 9 ha., hele øen er fuglereservat og der er ikke adgang for offentligheden.
På Græsholmen yngler mange sølvmåger og lomvier, og der er en alkekoloni på 7-800 par, der iøvrigt er alkens eneste yngleplads i Danmark. 
På billedet herunder, er det Græsholmen længst ude og derefter Frederiksø med Lille Tårn og i forgrunden er det Christiansø.
På Christiansø og Frederiksø er der pr. 1. januar 2013 92 fastboende.
Ertholmene hører direkte under Forsvarsministeriet og er ikke en del af en kommune, så derfor betaler indbyggerne ikke kommuneskat.
Som de eneste i Danmark er beboerne også blevet fritaget for at betale sundhedsbidrag, da man ellers frygtede en beboerflugt fra øerne. 
Ministeriet udpeger en øverst ansvarlig - en administrator - der varetager de offentlige myndigheders funktioner og daglige drift af øerne, såsom økonomichef, socialchef, personalechef, politimyndighed, giftefoged og m.m.
 Kong Christian V besluttede i 1684 at anlægge et fæstningsanlæg på Ertholmene. Fæstningen kom til at hedde Christiansø. De to beboede øer skiftede navn fra henholdsvis Kirkeholmen og Bodholmen til Christiansø - efter Christian V - og Frederiksø - efter Frederik IV.
Fæstningsanlægget bestod af to tårne på hver af øerne og bastioner og ringmure. Fæstningen blev nedlagt i 1855.
Herefter blev øerne primært et fiskerisamfund og indbyggertallet faldt til det nuværende omkring ca.100. De mange bygninger, der er fredet, bliver nu udlejet til beboelse til civile. 
Men fiskeriet i Østersøen er gået meget tilbage, så nu er der kun meget få der lever af fiskeri. De fleste af beboerne er ansat i administrationen, som håndværkere eller i servicefagene (hjemmehjælpere, m.v.) 
Øernes 2 virksomheder beskæftiger også nogle, "Christiansø Købmandshandel og Gæstgiveri" og "Ruths Sild".
 Til trods for at jordlaget er meget tyndt på øerne er der meget frodigt med fine haver og store træer.
Midt på Christiansø er er en form for kolonihaver og her står grøntsagerne flot.
 Fra fyrtårnets udkigsplatform er der udsigt over hele ø-riget.
Kirken er indrettet i den tidligere våbensmedie fra 1813. Bygningen blev gennemgribende restaureret i 2008, hvorefter kirken blev flyttet fra Store Tårn.
Der er ikke ansat en præst på Ertholmene, men 2 gange om måneden kommer en præst og organist fra Bornholm, så der kan afholdes gudstjeneste. 
Store Tårn er fæstningens ældste bygning, det er opført i 1684. I 1805 opførtes fyrtårnet inde i Store Tårn.
Hvide hus er bolig for den øverst ansvarlige for øerne, samt administration.   
Ertholmene har egen skole fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Derefter skal børnene fortsætte deres skolegang udenfor øen.
I skoleåret 2013/14 er der 12 elever og 3 lærer.
Bygningen er opført som officersbolig i 1831, men ved fæstningens nedlæggelse i 1856 blev bygningen lavet om til skole og præstebolig. Fra 1962 er det skolelederen der bor i lejligheden.
Du kan læse meget mere om Christiansø skole her

Ertholmene har eget kraftvarmeværk, vandværk, kirkegård, motionscenter, læge, samt tandlægeklinik.

Frederiksø set fra fyrtårnet på Christiansø, i baggrunden Græsholmen og længst ude Tat.
I begyndelsen af 1700-tallet var Hammershus ikke egnet til fængsel for statsfanger mere, så der var behov for et nyt sted og det blev Frederiksø, hvor flugt næsten var umuligt. 
Bygningen Ballonen blev fængsel for livstidsfanger, de blev kaldt slaver eller jernfanger, deres arbejde bestod i at sprænge granit til fæstningens mure. 
Den sidste jernfange døde i 1782 efter 40 år som slave.
En af de mere kendte fanger på Frederiksø var anarkisten og teologen Jacob Jacobsen Dampe, der i 1821 blev  overført til fængslet på Ertholmene. Dampe havde fået dødsstraf, men den blev ændret til livsvarigt fængsel af Frederik VI.
Dampes celle på billedet til venstre.
Som en-dags turist har man kun 3 timer på øerne og de går alt for hurtigt, så det er snart tid til at gå ombord på båden til Gudhjem igen.
Øerne besøges årligt af 60- 80.000 turister.
Da vi forlader Ertholmene, sejler færgen ud omkring det lille skær Tat, hvor der holder mange fugle til, men det er også for at passagererne kan se de mange gråsæler, der efterhånden er blevet et stort problem for fiskerne. Det anslås at der er ca. 2 - 300 gråsæler omkring Ertholmene. 
På de mange skær, der omgiver Tat, nyder sælerne livet og mange kikker nysgerrigt op af vandet.
Tat er udlagt som fuglereservat, så der er ikke adgang for offentligheden.

Du kan læse mere om Ertholmene her. 
Til top  
  Til 2. del
Senest opdateret den 15. januar 2014  © nbm.dk 2003 - 2014